• عربي
  • Sign In

Department Council - College of Administrative Sciences

Dep. Council

No.

Name

Position and Tasks

 1

 Dr. Khalid Hasan Elbasheer 

 Coordinator of the Department 

 2

 Prof. Abdullah Saleh Mathney

 Member 

 3

 Dr. Abdullah bin Beshr 

 Member 

 4

 Dr. Hamad Saeed Laslom 

 Member 

 5

 Dr. Ahmad Abdulrahman AbuBakr 

 Member of the College's Unit of Development and Quality

 6

 Dr. Shokry Emara Alenbouly 

 Coordinator of Development and Quality in the Department 

 7

 Dr. Muhamad Hamadn Allah Abdulhafeez

 Coordinator of Academic Advising in the Department 

 8

 Dr. Eltaeb Elfadel Abdulmahmoud

 Member 

 9

 Dr. Anas Babakr Elhussen 

 Member 

 10

 Dr. Abdulkader Muhammad Yakoub 

 Member